FANDOM


Bago, Ituloy, Akawnt, Sanggunian, Komunidad

Mga mabibilis na link

Intro

Kumusta ang lahat ng mga tao. Ang mga tab sa itaas na nakapangalang Bago, Ituloy, Akawnt, Sanggunian, at Komunidad ay parte ng isang koleksyon ng mga pahinang tinatawag naming ang Manwal ng Mga Direksyon ng WGI. "Magaling. Pati ang pangalan ay nakakaantok pero may kaugnayan sa laro." Ha ha. Sa anuman, ang pahinang ito ay isang maikling summary ng ano ang sinasama ng manwal. Mabilis na sanggunian na may talaan ng nilalaman.

Talaan ng Nilalaman

Makikita mo ang talaan sa ibaba habang binabasa ang manwal. Ito ay para dumali ang nabigasyon. Gamitin ito kung kailangan.

Iba Pang Mga Lugar Upang Tumingin

Ano ang sasagot sa tanong mo?

Nabigasyon

Una, magagamit ang nabigasyon sa iba't-ibang mga seksyon sa menu malapit sa itaas ng pahina. Talaksan:Navigated.png

Ang wiki ay dinisenyo upang magaya ang isang video game. Upang dumagdag diyan, hinati ang nabigasyon sa 5 seksyon:

But that list is rather vague. Here is a more descriptive table to fill you in.

Under: Definition: These are categorized:
New On writing an article about a unique series
 • What we think you should know before making a new game idea.
 • Popular real series
 • other inspiration for new ideas
 • Categories to find those articles
Continue On writing an article about a published series
 • What we think you should know before continuing a series.
 • Popular potential series (e.g. Epic Saga)
 • Categories to find those articles
 • Articles going on complete or up for adoption
 • link to Special:Allpages and other related categories
Account (options) About your user account
 • What we think you should know about making and using a user account.
 • How to get an account, the benefits, etc.
 • Links to community of who has accounts
 • Explanation of achievements/ badges.
Tutorial (help) Help beyond Wikia Help
 • What we think you should know before doing much.
 • Page with the guidelines of editing
 • a link to Wikia's help pages
 • 6 pillars of editing
 • Need to Know (Various things covering rants and pet peeves that we don't want to see happen / cool stuff we find, like videos or actual games, etc)
 • Contact us!
Community About the other users and what we are doing
 • What we think you should know before interacting.
 • History of the wiki
 • Blogs
 • List of members
 • Ways to connect with us
 • Requests

Anything else I should add here? Tell me about it.

Or, read it like a book

Note: Because Wikia Tab View doesn't allow Inception-type reading, you can only truly read these like a book on the page itself. <tabview> New|New Game Continue|Continue Game Account|Account Options Tutorial|Tutorial Community|Community <tabview>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki